Belt Tracker

Halt aan onverwachte stilstanden van uw productie. Halt aan gescheurde banden en voortijdige slijtage.

Bescherm uw installaties

Elke gebruiker / ontwerper van transportbandinstallaties hoopt op een maximaal gebruik en uitbating. Dikwijls wordt dit doel echter niet bereikt ! Een van de belangrijkste redenen is de slechte bandsturing, oorzaak van stilstanden, voortijdige slijtage, beschadiging van de banden zelf of zelfs productieverlies. De stuursystemen van de serie BT bieden een oplossing voor dit probleem. De BT's garanderen de goede sturing van elk type transportband (katoen, polyester, rubber, gaasbanden,...) en kunnen ingezet worden in alle toepassingsgebieden ( koekjestransport, transport van plaatmateriaal, filterinstallaties,..)

Voordelen van het BT

  • Automatische correctie van de bandloop
  • Reductie van ongewenste machinestilstanden die ongetwijfeld een productiviteitwinst oplevert
  • Zeer beperkt onderhoud
  • Geringe inbouwruimte nodig
  • Goede werking in agressieve omgevingen en bij verhoogde temperaturen
  • Naar wens, pneumatische of elektrische detectie bij bandverloop
  • Werkt ook bij hoge snelheden
  • Laag energieverbruik daar het systeem pas in werking treedt bij het ontsporen van de band

Werkingsprincipe

De BT's worden schuin opgesteld onder een hoek van ca 10° in de looprichting van de band in het teruglooppart. Wanneer de bandkant de pneumatische of elektrische eindschakelaar van de BT1 raakt wordt de BT2 geactiveerd, klemt de bandkant tussen de 2 rollen en trekt de band naar de BT2. Wanneer de band terug op zijn juiste plaats loopt, wordt de BT2 automatisch uitgeschakeld. Deze stuurcyclus herhaalt zich telkens een bandkant in contact komt met de eindschakelaar van de BT1 of BT2.

Types van BT

Nederlands